Fondul funciar

REZERVATII NATURALE SI ZONE PROTEJATE:
In comuna Cerasu vegetatia abundentà este specificà zonei subcarpatice, nordul localitatii prezentand caracteristici montane. Predominà molidul, bradul si fagul care este asociat cu carpenul, frasinul, mesteacànul, socul, iar pe vài cu aninul.

Fauna localà este strans legatà de zonele de vegetatie care ii oferà hranà si adàpost. In pàdurile ce inconjoarà comuna se intalnesc mistretul, viezurele, rasul, lupul, ursul carpatin, vulpea, iepurele, veverita, càprioara si alte vietuitoare de un deosebit interes cinegetic.
Este bine sà amintim aici cà in satul Valea Borului este rezervatie de ursi si porci mistreti, iar in satul Valea Lespezii, in pct.numit “Tincava”, rezervatie faunisticà.

Cerasu are pe teritoriul sau mai multe zone, obiective si monumente protejate: cele doua biserici din satele Slon si Cerasu; casele cu arhitectura traditionala; Cimitirul eroilor de la Tabla Butii (1916-1918); siturile arheologice ale fostelor cetati feudale de la “Ciuga” si “Tabla Butii”.

Suprafata totala (ha),din care: 12.070
– agricola 4.148
– paduri 7.667
– ape si balti 64
– drumuri 82
– curti si constructii 85
– neproductiv 24
Suprafata intravilan (ha) 815
Suprafata Extravilan (ha) 11.255
Meniu