Economie

Pomicultura şi apicultura sunt ocupaţiile de bază ale locuitorilor din această parte a ţării. Forţa de muncă locală este calificată în confecţionarea mobilei, construcţii (zidărie, dulgherie, tâmplărie), exploatarea lemnului şi industria uşoară.
Sunt posibile investiţii în amenajarea unor ateliere de prelucrare a lemnului (fabrici de mobilă, profile din lemn, căsuţe din lemn etc.); există posibilitatea amenajării unor ateliere de industrie uşoară (confecţii textile, încălţăminte ş.a.) în care să fie angrenată forţă de muncă calificată şi necalificată din comună ; rezervele de piatră de calcar recomandă investiţii în amenajarea unor fabrici de materiale de construcţii (fabrică de ciment) ;

Resurse naturale

Există în zonă resurse de substanţe minerale utile concentrate în principal în spaţiul subcarpatic şi valorificate în economia localitatii: gips, nisip şi balast. În cazul comunei Cerasu trebuie menţionat că aici sunt importante cantităţi de piatră de gips şi var care pot fi utilizate cu succes în construcţii ca materiale componente ale gipsuluişi varului.
De reţinut şi faptul că în satele Slon şi Valea Lespezii avem două izvoare cu apă sulfuroasă care pot fi captate şi valorificate în domeniul medicinii.
Meniu