Agricultura

Pomicultura şi creşterea animalelor fac parte din activităţile economice tradiţionale ale locuitorilor comunei. Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor, a unor centre de preluare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, piei, lână (centre de tăiere, abatorizare, carmangerii ş.a).
Peste 78 ha sunt acoperite de plantaţiile de pomi fructiferi, existând alte 300 ha disponibile înfiinţării unor noi plantaţii. Se pretează reliefului, solului şi climei de aici culturile de meri, pruni, peri şi cireşi. Pentru dezvoltarea pomiculturii, sunt necesare investiţii în dotarea cu maşini şi utilaje performante şi centre de colectare-prelucrare a fructelor, chiar fabrici de sucuri naturale din fructe. Se pot amenaja pe raza comunei ferme de creştere a păsărilor dotate cu centre de prelucrare şi valorificare a produselor avicole, ferme de creştere a struţilor, a iepurilor, ferme de porumbei, de fazani, păuni, herghelii ş.a. Apicultura este un alt domeniu în care se pot realiza investiţii de succes, zona fiind cunoscută pentru fondul melifer bogat (tei, salcâm, floarea-soarelui, fâneţe ş.a.). Este necesară amenajarea unui centru de colectare şi prelucrare a produselor apicole. Zonele de pădure asigură cantităţi mari de fructe de pădure şi plante medicinale din flora spontană (cătină, măceşe, mure) încât să facă necesară amenajarea unui centru de colectare şi prelucrare a acestora. Viticultura este un alt domeniu în care se pot realiza investiţii de succes.
Condiţiile climatice din zonă recomandă cultivarea unor soiuri de viţă nobilă.
Meniu